O NAS

Business Consulting dział Usług Doradczych. Jesteśmy firmą mającą silną pozycję i długoletnie kompetencje we wprowadzaniu firm i produktów na rynek, doradztwie transakcyjnym i strategicznym oraz w pozyskiwaniu finansowania.

Pracujemy na rzecz naszych klientów od 1988 roku, wywodzimy się ze środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach im. Karola Adamieckiego, gdzie wielu naszych pracowników wykładało, a Prezes Business Consulting dr Krzysztof Wilgus był adiunktem w katedrze Badań Marketingowych. Efektem tych działań było wiele publikacji naukowych i książek.
Praca i badania, a także dostęp do najnowszych trendów spowodowały, że strategie tworzone dla naszych klientów wg planu działania, modelów biznesowych oraz sterowania do realizacji konkretnych celów stały się również naszym udziałem i osiągnęliśmy niebywały sukces rynkowy stając się jedną z największych firm konsultingowych z rodzimym kapitałem w Polsce.
To co nas wyróżnia, to imponujące portfolio tematów które wykonaliśmy dla naszych klientów od 1988 roku, dotyczące od spraw istotnych do wpływających na rozwój całej polskiej gospodarki w danych branżach. Pracując dla Skarbu Państwa świadczyliśmy usługi doradcze polegające na wycenie składników majątkowych stanowiących aport w procesie przekształcania spółki Gaz-System sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Wykonując usługi doradcze dla Browarów Tyskich przekształciliśmy je z regionalnej spółki w potentata na polskim rynku. Wykonując wyceny terenów przy ulicy Złotej 59 w Warszawie dla ING Real Estate mieliśmy swój wkład w powstanie Złotych Tarasów.
W sumie wykonaliśmy ponad 1200 projektów dla naszych klientów i ponad 200 prywatyzacji dla Skarbu Państwa. Jako firma mająca chęć kształtowania życia gospodarczego, jesteśmy firmą założycielską Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, działamy również w IAA oraz w IGRZ w Warszawie, a nasi pracownicy w Junior Chamber International, Rotary International oraz Soroptimist International. Współpracujemy także z Politechniką Śląską oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Główna siedziba Business Consulting znajduje się w Katowicach, a posiadane biura są w Warszawie oraz w Bielsku- Białej.

USŁUGI

Nasze usługi doradcze są wysoko oceniane ponieważ: potrafimy zrozumieć oczekiwania klienta, trafnie diagnozujemy jego potrzeby, znajdujemy skuteczne rozwiązania jego problemów, staramy się, aby dochowana została zasada synergii korzyści dla klienta.

W Business Consulting staramy się, aby proces określania długofalowych celów i zamierzeń organizacji oraz przyjęcia kierunków działania, a także alokacji zasobów koniecznych do realizacji tych celów, był nie tylko teorią A.D. Chandler’a lecz żywą kartą w historii rozwoju naszych klientów.

Opis usług Business Consulting Usługi Doradcze (1-5)

1. Wprowadzanie firm i produktów na rynek
a) Wprowadzanie firm
Etap I Badania oraz przygotowanie analiz na temat rynku
 • Analizy atrakcyjności lokalizacji
 • Analizy rynkowe
 • Badania konkurencji
 • Badania marketingowe (PAPI, CATI, CAPI, FGI)
 • Badania opinii publicznej
 • Studia branżowe / desk research
 • Analizy zagrożeń
 • Określenie perspektyw rozwojowych
 • Biznesplany
 • Analizy zagrożeń rynku klienta
 • Analizy finansowe
 • Budowa i organizacja struktury firmy
 • Budowa nowych modeli biznesowych
 • Określenie misji i opracowanie strategii rozwojowej firmy
 • Określenie perspektyw rozwojowych firmy
 • Studia wykonalności projektów
 • Wskazanie i implementacja optymalnych form działalności
Etap II Identyfikacja potencjalnych partnerów/ dystrybutorów / klientów oraz nawiązanie z nimi relacji handlowych
Obejmuje nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami chcącymi nawiązać z Państwem współpracę. Na tym etapie zostanie przedstawiona potencjalnym partnerom opis Państwa celów i zaangażowania na polskim rynku oraz udzielanie dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. W ramach tego etapu wyselekcjonowani potencjalni partnerzy, których wstępna deklaracja współpracy zostanie oceniona jako atrakcyjna zostaną umówieni na spotkanie z Państwem we wspólnie ustalonym miejscu. Business Consulting na potrzeby spotkań, w których będzie brać udział, oddaje do dyspozycji sale konferencyjne zarówno w swoim biurze w Warszawie jak i w Katowicach.
Etap III Wsparcie organizacyjno-prawne
 • rejestracja
 • lokalizacja
 • współpraca z urzędami i instytucjami ( sąd, ZUS, urząd skarbowy)
 • organizacja spotkań i świadczenie usług doradczych w negocjacjach
 • wsparcie przy uzyskiwaniu i kompletowaniu dokumentacji pod koncesje i niezbędne pozwolenia pod konkretną działalność.
Business Consulting w razie konieczności zapewnia pomoc radcy prawnego i ewentualnego doradztwa podatkowego w trakcie trwania współpracy. Jesteśmy w stanie uzyskać dla Państwa niezbędne zgody, pozwolenia i certyfikaty a także zastrzeżenie wzorów przemysłowych.
Etap IV Wsparcie przy organizacji struktur firmy
 • Doradztwo w trakcie budowania zespołu
 • Szkolenia
b) Wprowadzanie produktów
 • Analizy atrakcyjności lokalizacji
 • Analizy rynkowe
 • Badania konkurencji
 • Badania marketingowe (PAPI, CATI, CAPI, FGI)
 • Badania opinii publicznej
 • Studia branżowe / desk research
 • Analizy zagrożeń
 • Badania ilościowe i jakościowe satysfakcji klienta
 • Dobór kanałów dystrybucji
 • Ustalenie polityki cenowej
 • Budowanie marki produktu
 • Strategia marketingowa, marketing mix- poprzez inne działy Business Consulting
2. Doradztwo transakcyjne
 • Sprzedaż spółek
 • Fuzje i przejęcia spółek
 • Podziały, łączenie i przekształcenia spółek
 • Przygotowanie firm do sprzedaży
 • Tworzenie aliansów i konsorcjów
 • Wyceny
 • Aktualizacje do wycen i operatów szacunkowych
 • Wyceny obiektów, nieruchomości, znaków towarowych i odszkodowań
 • Wykupy lewarowane i inwestycje w spółki poza publicznym obrotem
3. Doradztwo strategiczne i zarządzanie
 • Analizy zagrożeń rynku klienta
 • Analizy finansowe
 • Optymalizacja kosztów, podatków
 • Programy naprawcze przedsiębiorstw
 • Badania due diligence
 • Biznesplany
 • Budowa i organizacja struktury firmy
 • Budowa nowych modeli biznesowych
 • Doradztwo przy określeniu krótko i długoterminowych celów
 • Kształtowanie i wprowadzanie nowego produktu na rynek
 • Określenie misji i opracowanie strategii rozwojowej firmy
 • Określenie perspektyw rozwojowych firmy
 • Programy restrukturyzacji firmy
 • Strategiczne zarządzanie finansami firmy
 • Studia wykonalności projektów
 • Wskazanie i implementacja optymalnych form działalności
4. Pozyskiwanie finansowania
a) Kredyty bankowe
Dobór odpowiedniego kredytu nie jest sprawą prostą. Na rynku możemy znaleźć bardzo wiele propozycji w celu sfinansowania naszych potrzeb mieszkaniowych, oferujących pożyczki gotówkowe lub zachęcających do zadłużenia się na inny cel. Rolą doradcy jest porównanie ofert, wskazanie zalet i wad poszczególnych produktów, oraz pomoc w wyborze i wynegocjowaniu najkorzystniejszej oferty.

Naszym klientom pomogamy w uzyskaniufinansowania w postaci:
 • Kredyt hipoteczny
 • Kredyt konsolidacyjny
 • Kredyt refinansowy
 • Pożyczka hipoteczna
 • Kredyt gotówkowy
b) Fundusze inwestycyjne
Business Consulting współpracuje z większością funduszy Private Equity/Venture Capita działających na polskim rynku oraz z wieloma zagranicznymi funduszami PE/VC.

Rola Business Consulting we współpracy pomiędzy firmami, a funduszami PE/VC:
 • Znajdowanie odpowiedniego funduszu PE/VC dla firm, chcących nawiązać współpracę z PE/VC
 • Znajdowanie firm, które potencjalnie spełniają warunki określone przez fundusze PE/VC
 • Stworzenie biznesplanu/ memorandum informacyjnego dla firmy rozpoczynającej współpracę z funduszem PE/VC
 • Pomoc przy due dillignece ( wyceny, analizy, audyty)


Przeprowadzenie procedury wyboru inwestora przy pomocy Business Consulting:
 • Poznanie oczekiwań klienta, ustalenie procesu pozyskiwania inwestora
 • Opracowanie Memorandum Informacyjnego przedsiębiorstwa oraz sporządzenie ewentualnych wycen przedsiębiorstwa przy użyciu różnych metod wyceny
 • Opracowanie profilu pożądanego inwestora
 • Opracowanie trybu i kryteriów wyboru preferowanego inwestora przygotowanie materiałów informacyjnych przedsięwzięcia w formie Teasera Inwestycyjnego
 • Przygotowanie listy potencjalnych inwestorów – długa lista
 • Przeprowadzenia wstępnych rozmów, oraz organizacji spotkań z inwestorami zainteresowanymi ofertą (którzy odpowiedzieli na zaproszenie/ogłoszenie)
 • Ocena zainteresowanych inwestorów, zgodnie z opracowanym profilem
 • Przygotowanie materiałów i zorganizowanie virtual data room
 • Selekcja krótkiej listy inwestorów
 • Zaproszenie do zapoznania się z materiałami o przedsięwzięciu inwestycyjnym
 • Zaproszenie do złożenia ofert
 • Wyłonienia preferowanego inwestora
 • Negocjacje warunków transakcji
 • Doprowadzenie do zawarcia transakcji
c) Emisja obligacji i dystrybucja
d) Pożyczki prywatne
Naszym klientom pomagamy również w uzyskaniu pożyczek od prywatnych inwestorów. Ten rodzaj finansowania nie wymaga wypełniania zbędnych procedur stosowanych przez instytucje finansowe typu banki. Pożyczki zabezpieczane są najczęściej hipoteką, udziałami spółki lub też innymi aktywami które danego inwestora zainteresują. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie i rozpatrywany w przeciągu kilku dni.
5. Nieruchomości komercyjne
 • Poszukiwanie terenów inwestycyjnych
 • Pośrednictwo przy sprzedaż nieruchomości komercyjnych
 • Pośrednictwo przy kupnie
 • Współpraca z biurami projektowymi
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie niezbędnych pozwoleń, warunków zabudowy i innych

PORTFOLIO

Międzynarodowa firma zajmująca się produkcją i dystrybucją węgla kamiennego Analiza złóż węgla kamiennego możliwych do eksploatacji oraz przeprowadzenie całego procesu pozyskania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego .
Spółka energetyczna Wyceny służebności przesyłu, operaty szacunkowe, wyceny pomieszczeń.
Wesołe Miasteczko w Chorzowie Opracowanie biznesplanu.
Firma z branży mięsnej Wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oddziału spółki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Operator hotelowy, właściciel 17 hoteli na terenie Polski Wsparcie w procesie wyceny spółki
Przetwórstwo tworzyw sztucznych Business Consulting wykonał analizę aktualnej sytuacji spółki wraz z analizą procesów księgowych i controlingowych oraz przygotowaniem prognoz finansowych.

Lista klientów Business Consulting w zakresie badania rynku i opinii

Uniwersytet Łódzki Badania na temat wybranych aspektów funkcjonowania firm oraz organizacji pozarządowych w Polsce.
Miasto Gliwice samorząd lokalny Badania opinii mieszkańców Gliwic o stanie Miasta, warunkach życia oraz oczekiwaniach wobec władz miejskich.
Miasto Katowice samorząd lokalny Badanie opinii klientów Urzędu Miasta Katowice nt. poziomu obsługi i funkcjonowania Urzędu.
Regionalna Izba Gospodarcza samorząd gospodarczy Badania ilościowe małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego.
MMetro Real Estate Management Sp. z o.o. międzynarodowy koncern handlowy Analiza lokalizacji centrum M1 oraz badanie ankietowe pozycji konkurencji i preferencji klientów.
Plaza Centers deweloper i operator centrów handlowo-rozrywkowych Analizy atrakcyjności lokalizacji centrów handlowo-rozrywkowych.

KONTAKT

 • Katowice:
 • ul. 1 Maja 88
 • 40-240 Katowice
 • tel.: +48 32 461 31 00
 • fax: +48 32 461 31 01
 • consul@buscon.pl