Projekt POIR

pasek logo

Projekt

Nazwa projektu:WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCY BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O. W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ WSPARCIA BIEŻĄCEJ DZIAŁANOŚCI W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI WSKUTEK EPIDEMII COVID 19.
Nazwa Beneficjenta: Business Consulting Sp. z o.o.
Cele projektu: WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCY BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O. W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ WSPARCIA BIEŻĄCEJ DZIAŁANOŚCI W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI WSKUTEK EPIDEMII COVID 19.
Okres finansowania: 09-11.2020.
Kwota: 121 475,01 zł