Projekt RPO

pasek logo

Projekt 2

Nazwa projektu: Modernizacja drukarni poprzez zakup nowych maszyn drukarskich i introligatorskich w celu wprowadzenia ulepszonych produktów.
Nazwa Beneficjenta: Business Consulting Sp. z o.o.
Wartość projektu: 142 803 zł
Wartość dofinansowania: 58 050 zł

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013".

"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Śląskiego na lata 2007-20013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl".

Projekt 1

Nazwa projektu:Rozbudowa drukarni cyfrowej poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń celem rozszerzenia oferty produktowej.
Nazwa Beneficjenta: Business Consulting Sp. z o.o.
Wartość projektu: 142 803 zł
Wartość dofinansowania: 58 050 zł

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013".

"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Śląskiego na lata 2007-20013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl".