Projekt RPO

pasek logo

Projekt

Nazwa projektu: Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu w zakresie ambient marketingu z wykorzystaniem technologii ICT i najnowszych technologii geolokalizacyjnych - beaconów.
Nazwa Beneficjenta: Business Consulting Sp. z o.o.
Cele projektu: wdrożenie do oferty innowacji produktowej, jaką jest projektowanie, produkcja i wdrażanie ambientowych kampanii reklamowych opartych o innowacyjne ambient media zintegrowane z technologią beacon.
Planowane efekty: wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi polegającej na realizowaniu unikatowych kampanii ambientowych z nośnikami beacon połączonymi z inteligentnymi aplikacjami internetowymi.
Wartość projektu: 839 352 zł
Wartość dofinansowania: 238 840 zł