Projekt RPO - Ogłoszenie

pasek logo

Projekt

Nazwa projektu: Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu w zakresie ambient marketingu z wykorzystaniem technologii ICT i najnowszych technologii geolokalizacyjnych - beaconów.
Nazwa Beneficjenta: Business Consulting Sp. z o.o.

Informujemy, że na zapytanie ofertowe nr 1160437 zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich wpłynęła tylko jedna oferta firmy POLKOM Przemysław Kimla nr 2019/01/6572 o wartości netto 298 400,00 PLN i została przyjęta.

Informujemy, że na zapytanie ofertowe nr 1159444 zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich wpłynęła tylko jedna oferta firmy Plotserwis M.Janicki, M.Mrugała Sp.J. o wartości netto 450 000,00 PLN i została przyjęta.